Podmienky používania

 

Používaním stránky lukasmatta.eu návštevník a používateľ stránky (ďalej len "používateľ") súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania a záväzkami prevádzkovateľa Lukáša Mattu (ďalej len "prevádzkovateľ"):

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k neposkytovaniu akýchkoľvek údajov o užívateľoch tretím osobám (výnimkou môže byť žiadosť orgánov činných v trestnom konaní v prípade, ak užívateľ poruší niektorý zákon Slovenskej republiky).

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedná za škody a ujmy spôsobené používaním stránok, ich výpadkom, alebo ukončením ich činnosti.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za príspevky užívateľov na stránkach, kde môžu užívatelia vkladať texty a taktiež nenesie zodpovednosť za obsah súborov zverejnených používateľmi.

Používateľ bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nesmie publikovať, rozmnožovať, distribuovať, poskytovať a rozširovať akoukoľvek formou žiadne materiály zverejnené na stránkach. Výnimkou sú materiály tretích strán s uvedením ich pôvodu a autora. Porušenie autorských práv, licencií, ako aj podmienok použivania je trestné!

Používateľ nesmie svojími príspevkami, alebo zverejnenými súbormi porušovať zákony Slovenskej republiky a nesmie v nich používať vulgarizmy či hrubé výrazy.